Dirigent

 

I efteråret  2023 er Musica Vivas dirigent
Zakarias Daescu taget på studieophold i Paris.

I denne periode vil koret blive ledet af
gæstedirigent  Anna Linnea Gullberg-Hansen.