Vejledninger

 

Vejledninger er beskrivelser af, hvordan vi normalt gør forskellige ting i koret.

Med mindre der er gode grunde til det, bør vejledningerne følges.

 

Kor-optagelse og -modtagelse

Hvordan nye medlemmer kommer ind i koret.

Kor-påklædning

Påklædning ved koncerter.

Afbud

Hvordan meldes afbud til øve-aftener, mv.

Orlov – Fravær

Regler for orlov, fravær og optagelse på prøve.